hasa.gif
Aktuelt
Hjælper
Introsvøm
Samvær
Svømmetider
Uddannelse
10 punkts program
Taxa ordning
Tilmelding
Kontingent
Halliwick metoden
Stævne regler
Stævne resultater
Prøver
Om klubben
Klub love
Samarbejdspartnere
Kontaktpersoner
Klub-diagram
Klubliv
.
... er en klub, hvis program er:
"At undervise børn og voksne med et hvilket som helst handicap i svømning efter Halliwick-metoden og at drive motionssvømning samt konkurrencesvømning efter Halliwick-metodens konkurrenceregler."

Svømmere kan komme fra 4 års alderen med deres forældre. Forædrene fungerer som hjælpere under vejledning af en halliwick instruktør. Der bruges meget energi på fortrolighed med vand, der er en forudsætning for at lære at svømme.

Når børnene bliver mere fortrolige med vandet, leges der med vendinger og rotationer i vandet, som er en forudsætning for fri vejrtrækning. Der arbejdes hen mod at løse opgaverne i Halliwick´s kulørte prøver.

Når det er muligt, har vi udspring og dykning som aktiviteter for juniorer.

For unge og voksne svømmere kan vi tilbyde vandtilvænning, motionssvømning, svømmetræning, distancesvømning og træning til Halliwick svømmestævner.

Nye voksne svømmere bliver den første aften vurderet i forhold til stabilitet i vand.

Vi arbejder sammen en svømmer til en hjælper/instruktør.
Grundtræning af voksne foregår fra ca. klokken 8 i det store bassin.

Rutinerede svømmere motionere eller træner svømmetider. Alle kan få kontrolleret svømmetider en gang pr. måned.

Når træningsaftenen er ovre mødes de små i Musehullet og de ældre i Rottehullet vort klublokale ved svømmehallen. Hvor vi hygger os til vi skal hjem.

Medlemskab
I følge Halliwick-metodens grundholdning: Integration, er alle, der deltager i klubbens arbejde - svømmere, hjælpere og instruktører, medlemmer af klubben og betaler kontingent. Dette holdes bevidst meget lav.
I stedet for løn til hjælpere/instruktører dækker klubben transportudgifter samt udgifter til relevante kurser.
Alle over 4 år kan blive medlemmer.

HASA, Halliwick svømmeklubben i Århus, blev som den første Halliwickklub i Danmark stiftet i januar 1972

Klubben har siden forestået svømmeundervisning af fysisk og psykisk handicappede børn og voksne, samt påtager sig at undervise svømmelærere og andre interessede i Halliwick-metoden.

Denne undervisning spænder fra korte orienterende foredrag til længere kurser af en samlet varighed på 48 timer. HASA har været blandt initiativtagerne til dannelse af en landsdækkende Halliwick-samarbejde- "HASAM" (november 1983)

HASA er blandt andet medlem af DHIF-Dansk Handicap Idrætsforbund.

Om Halliwick-metoden
Halliwick-metoden sigter mod at give alle uanset handicap en fri og selvstændig udfoldelsesmulighed i vand.
Det er ikke uden grund, at svømning er en af de mest populære idrætter blandt handicappede idrætsudøvere.

På grund af opdriften kan mange handicappede i vandet opnå en kontrol over deres krop og en evne til at flytte sig, som langt overstiger deres muligheder på land. Opdriften er så stor, at de allerfleste mennesker vil kunne flyde - Og de bliver som vægtløse. Imidlertid kan "vægtløsheden" skabe vanskeligheder for balancen. Kroppen kommer uhyre let til at rulle i vandet. En tendens som forstærkes, hvis man f.eks. har en skævhed eller en lammelse. Det er derfor nødvendigt med en speciel tilrettelagt undervisning og træning for at kunne overvinde disse vanskeligheder og kunne udnytte mulighederne i vandet. Der anvendes ikke flyderedskaber, men den enkelte støttes af en hjælper. Mange lider i starten af skræk for at komme under vandet. Gennem leg og aktiviteter, åndedrætstræning og træning i at flyde og bevæge sig forsvinder denne skræk hurtigt.

HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad, og der svømmers hver onsdag i tiden 19.00-22.00