HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Frivillig

HASA har et antal frivillige hjælpere, der deltager i den praktiske undervisning. For at kunne bidrage positivt til undervisningen, modtager de frivillige løbende instruktion fra klubbens erfarende instruktører. Dette kan eventuelt kombineres med et kortere introduktionskursus.

Hjælpere og instruktører opfordres til at være betalende medlemmer af klubben (frivillg hjælper-kontingent). Med medlemskabet kan der ydes kompensation for transport og evt. andre udgifter. Klubben kan også efter ansøgning dække udgifter til Halliwick Grund- og Videregående kursus (Uddannelse) og til deltagelse i andre relevante kurser og møder.

Alle frivillige er dækket af klubbens ansvarsforsikring under deres aktivitet i svømmehallen og ved ledsagelse til svømmestævner, udflugter og lignende.

Lønnet svømmetræner

Lønnet livredder