HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Funktionshæmmede

Svømmeklubben HASA er for børn og voksne med med fysisk eller psykisk funktionshæmning. Klubben er også for folk der ikke kan svømme, blandt andet fordi de lider af vandskræk. Klubben er en særlig klub, der bruger en særlig undervisningsmetode – Halliwick konceptet -, der tilpasses den enkeltes forudsætninger. Udover at lære at svømme kan man i HASA få forbedret sin svømmestil, dyrke motionssvømning, øve sig i at snorkle, svømme til distancemærker og deltage i konkurrencesvømning.

Halliwick konceptet er en undervisningsmetode, som er specielt udviklet til at lære fysisk funktionshæmmede at svømme og blive fuldstændig uafhængige i vandet – uden hjælp og hjælpemidler. Grundlaget er viden om og udnyttelse af vandets fysiske egenskaber. De færdigheder, som selv svært fysisk funktionshæmmede kan opnå, er ofte langt større, end hvad vedkommende på forhånd havde forestillet sig muligt.

Børn

I begynderundervisningen deltager hvert barn sammen med en af forældrene eller en anden voksen. Søskende kan evt. også deltage på samme måde. Hvert hold sammensættes af børn med omtrent samme færdighedsniveau.

frederikphilip201203

Undervisningen foregår som styrede gruppe-aktiviteter, som skal gøre det sjovt at blive tilvænnet til vandet og at træne bestemte færdigheder. Forældrene skal hjælpe til at motivere og evt. fastholde barnet i aktiviteten samt give den fornødne støtte under vejledning af trænede instruktører. Målet er en fuldstændig tryghed og uafhængighed i vand. Den første svømmeart som indlæres er rygsvømning.

Når børnene kan klare sig selv, begynder man evt. at arbejde med de andre svømmearter. Ved slutningen af hver sæson laves der svømmeprøver, så børnene kan se, hvor langt de er kommet i undervisningen. De mere erfarne børn kan tage distancemærker og træne til at deltage i svømmekonkurrence i Halliwick regi. De kan også tilbydes at lære at svømme med snorkel og maske.

I 2012 blev der lavet en artikel, Halliwick is Magic, i Dansk Handicap Idræts-Forbunds medlemsblad Handicap Idræt, omhandlende en af vores svømmere Karla. Vi har fået lov at vise artiklen her.

karlaHalliwick is Magic er fra Handicap Idræt nr. 2 2012

Voksne

Begynderundervisningen af voksne foregår som en-til-en undervisning, hvor “svømmeren” i begyndelsen støttes i vandet af en erfaren instruktør. Dele af undervisningen kan evt foregå i små grupper med to-tre andre svømmere og deres instruktører.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Som forudsætning for at lære at svømme skal man opnå fortrolighed med vandet. Der indarbejdes teknikker til altid at kunne bringe sin krop til en fri åndedrætsposition og gradvis få kontrol over vejrtrækningen, også under vand. Støtten kan så efterhånden mindskes. Den fysiske og psykiske tryghed med vandet som opnås, er afgørende for en sikker svømning.

Når man har lært at svømme kan man evt arbejde videre med at forbedre sin svømmestil som motionssvømmer.