HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Undervisning af børn

I begynderundervisningen deltager hvert barn sammen med en af forældrene eller en anden voksen. Søskende kan eventuelt også deltage på samme måde. Hvert hold sammensættes af børn med omtrent sammen færdighedsniveau.

Undervisningen foregår som styrede gruppeaktiviteter. Disse har til formål at gøre det sjovt at blive tilvænnet til vandet og at træne bestemte færdigheder. Forældrene skal hjælpe til at motivere og eventuelt fastholde barnet i aktiviteten samt give den fornødne støtte under vejledning af trænede instruktører. Målet er en fuldstændig tryghed og uafhængighed i vand. Den første svømmeart, som indlæres, er rygsvømning.

Når børnene kan klare sig selv, begynder man eventuelt at arbejde med de andre svømmearter. De mere erfarne børn tilbydes også at lære at svømme med snorkel og maske.

Undervisning af voksne

Begynderundervisningen af voksne foregår som en-til-en-undervisning, hvor “svømmeren” i begyndelsen støttes i vandet af en erfaren instruktør. Forudsætning for at lære at svømme er opnåelsen af fortrolighed med vandet. Der indarbejdes teknikker til altid at kunne bringe sin krop til en fri åndedrætsposition og gradvis få kontrol over vejrtrækningen, også under vand.
Den fysiske og psykiske tryghed med vandet, som opnås, gør, at metoden også er meget velegnet til personer med vandskræk.

tn_undervisning_24 tn_undervisning_26