HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Kontingent

Betaling af kontingent kan ske på nedenstående to måder. Vi håber dog at nedenstående “via bankoverførsel” kun benyttes af medlemmer uden internet og/eller betalingskort! På forhånd tak.

Via Holdsport
For at minimerer det administrative arbejde i klubben bruger vi  Holdsport, et online medlemssystem.
– Nye medlemmer bedes oprette sig under “bliv medlem” (se grøn boks til højre), hvorefter de vil modtage mail vedr. kontingentbetaling.
– Eksisterende medlemmer vil automatisk modtage en mail vedr. kontingentbetaling ultimo juli/primo august.

**  PDF Vejledning: Oprettelse og kontingent **

Via bankoverførsel
For medlemmer uden internet eller betalingskort, kan kontingenter fortsat indbetales via. netbank (anvend FIK + 01 ++ 3054489) eller overførsel til reg. nr.1551 konto 3054489. Husk at skrive dit navn på indbetaling.


Aktuelle kontingentsatser (sæson: august 2022 – juni 2023)


Kontingenttype Årlig kontingent
A. Enkelt medlemskab og optagelse på hold kr. 900,-
B. Familie medlemskab og optagelse på hold* kr. 1.250,-
C. Andre (passive, instruktører**, trænere, livredder) kr. 150,-

*) Familiemedlemsskabet er tiltænkt dem der bor på samme adresse og/eller er i nær familierelation. Medlemskabet dækker således 2 eller flere fra samme familie går til svømning.

**) Instruktører der aflønnes af Hasa, har en generel aftale om at få kontingentet modregnet deri. Derfor bedes disse se bort fra evt. kontingentopkrævning fra Holdsport.

Kontingentet er betaling for det at være medlem i en idrætsforening, og ikke for en specifik ydelse. Medlemmer kan ikke stille krav om at få en del af kontingentet tilbage, hvis træning og aktiviteter må aflyses, eller hvis man vil stoppe.

OBS. Der skal ikke betales medlemsskab for handicapledsager/hjælper. Hvis vedkommende er med i vandet skal personen oprettes i vores medlemskartotet, kontakt Morten hvis dette er tilfældet.


Hvad får man for sit kontingent som medlem af HASA?

  C. B. A.
Tilknytning til klubben (organisatorisk medlems behandling) X X X
Medlemsblad Plask X X X
Brug af Musehul/Rottehul X X X
Invitation til arrangementer (Musehul, Åndehul, afslutning, fester,  …) X X X
Mulighed for Halliwick uddannelse X X X
Mulighed for at svømme onsdage aftener (ca. 40 årligt) (X) X X
Mulighed for tilretning/instruktion af uddannet Halliwick instruktør, samt af ”Svømmetræner” (såfremt funktionen er besat)   X X
Mulighed for distancesvømning og diplom   X X
Mulighed for tidstagning   (X) X
Modtage for 1-til-1 undervisning, efter behov   X X
Mulighed for stævnedeltagelse (transport, mad, …)   (X) X
Mulighed for træningslejr   (X) X