HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Hjælpere

HASA er et sted hvor raske handicappede og ikke handicappede mødes og sammen arbejder på at lære at klare sig i vand og få alle de muligheder og glæder, som denne motion kan give. Vi har lært en metode som grundigt og sikkert fører til målet, et mål som kan være forskelligt fra det ene menneske til det det andet, en metode og en holdning som bygger på at udnytte de muligheder den enkelte har.

Samarbejdet og undervisningen eller træningen foregår den første tid mand til mand i bassinet, indtil svømmeren er i stand til at klare sig selv på en sikker måde. Der er derfor brug for at der er nogle ikke-handicappede som vil være med i arbejdet og vil tilegne sig metoden, der er et arbejde som på mange måder bærer lønnen i sig selv gennem den glæde man får når noget lykkes. Der er naturligt en del terapeut-elever som deltager i kortere eller længere tid, mens de er i byen under deres uddannelse. De er et godt islæt i klubben, men efter endt uddannelse rejser de fleste til andre byer og kan ikke længere være med. Vi har derfor et behov for at også andre vil finde hen til os, og være med i klubben, så at vore “faste stab” kan blive udvidet, især til at arbejde med vore børnegrupper. Hvis du derfor interesserer dig for at arbejde med mennesker, skulle du kikke ud til os en onsdag aften i svømmetiden og se hvad vi laver og hvor rart vi har det sammen.

Vejen fra hjælper til instruktør er uden udgifter for dig, når du bliver medlem i HASA.