HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Vandskræk

Undervisningen af børn med vandskræk foregår som oftest i en gruppe sammen med de funktionshæmmede børn. Hvis barnet er meget ængsteligt, tilrettelæges en langsom tilvænning i samarbejde mellem en af forældrene og en erfaren Halliwick instruktør.

Begynderundervisningen af voksne foregår som en-til-en undervisning, hvor “svømmeren” i begyndelsen støttes i vandet af en Halliwick instruktør. Dele af undervisningen kan evt. foregå i små grupper med to-tre andre svømmere og deres instruktører. Som forudsætning for at lære at svømme skal man opnå fortrolighed med vandet. Der indarbejdes teknikker til altid at kunne bringe sin krop til en fri åndedrætsposition og gradvis få kontrol over vejrtrækningen, også under vand. Støtten kan så efterhånden mindskes. Den fysiske og psykiske tryghed med vandet, som opnås, er afgørende for en sikker svømning. Den trinvise og strukturerede undervisning, som tilrettelægges efter Halliwick konceptets retningslinjer, gør Halliwick særdeles velegnet i undervisningen af personer, der føler sig usikre eller lider af vandskræk.

Når man har lært at svømme kan man evt. arbejde videre med at forbedre sin svømmestil som motionssvømmer.

tn_motion_45