HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Styregruppen

Formand
Susanne Søndergaard
Trankær Mosevej 75
8310 Tranbjerg J.
Tlf. 28 72 15 40
susanne.soendergaard@hotmail.com

Hans Foldager
Æblevej 13
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 21 53 / 50 41 15 11
hansfoldager@live.dk

Peter Halling Petersen
Blommevænget 222, Saksild
8300 Odder
Tlf. 28 83 27 50
hallingpetersen@live.dk

Malene Voigt-Mølle
Hørhavevej 56
8270 Højbjerg
Tlf. 24 83 22 87
malenevoigtmoeller@gmail.com

Svømmeleder
Harald R. Lie
Elmehaven 50
8520 Lystrup
Tlf. 27 63 27 72
hrlie@dadlnet.dk


Suppleanter

Hjemmeside + medlemskartotek Holdsport
Morten Fredsgaard Rasmussen
Gustav Wiedsvej 23, st.tv.
8000 Aarhus C.
Tlf. 22 44 86 51
mail@mortenrasmussen.net

Lene Christensen
Randersvej 93, Jeksen
8362 Hørning
Tlf. 28 44 66 18
lenefladland@live.dk