HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Stadsarkivet i Aarhus

HASA started sin undervisning i efteråret 1971 og stiftende generalforsamling var januar 1972, så derfor er der gennem årene blevet samlet en masse materiale om klubben og dens liv. Fra mødereferater, lister over stævnedeltagere og regnskaber til alle årgange af medlemsbladet PLASK og billeder i kassevis fra diverse klubture, fester og stævner.

I 2018 blev alle disse historiske dokumenter hjemløse, da Harald og Vibeke flyttede til et mindre hus.  Kasser med arkivalier blev stuvet ind i en lejet box, og vi har siden brugt tid på at danne os overblik over HASAs historie.

I 2018 blev to eksemplarer af PLASK overdraget til Stadsarkivet på Dokk 1, og i foråret 2019 blev papirer om klubbens liv som Mødeindkaldelser, Indkaldelser til generalforsamlinger og Regnskaber overdraget til arkivet, hvor det nu er tilgængeligt for studerende og interesserede.

Her kan ses et dokument over hvad der er blevet afleveret til Stadsarkivet.

Men hermed stopper det ikke. I klubbens box står stadig flere kasser med arkivalier og ikke mindst med en masse billeder fra klublivet gennem mere end 40 år.