HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

International Halliwick

IHA, International Halliwick Association blev i 1993 dannet med det formål at fastholde og videreudvikle Halliwick metoden i den ånd McMillan havde formidlet den til undervisere rundt om i verden. Men alle overleveringer fra Mac var mundtlige, så for at underviserne skulle have et fælles grundlag, var det vigtigt at få nedfældet nogle grundlæggende principper, som alle kunne blive enige om. Det var IHA’s undervisningsudvalg, som gik igang med opgaven, og frugten af deres arbejde blev godkendt på IHA’s Generalforsamling i 2000. Det bærer navnet “The Halliwick Concept 2000”, og er uændret Halliwickunderviserers principielle grundlag. Koncept 2000 blev fulgt op af ”The Halliwick Concept 2010”, der koncentrerer sig om at definere og illustrere det centrale i Halliwick undervisningen: 10 punkts programmet.

IHA ledes af en bestyrelse (Executive Committee), der vælges for en to års periode ved Generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år. IHA’s medlemmer er dels nationale Halliwick organisationer, som for eks. HASAM, dels individuelle medlemmer fra lande hvor der ikke er en national organisation. Ud over undervisningsudvalget (Education and Research Committee) har IHA et stævneudvalg (IHA Gala group), hvis opgave det er at planlægge internationale svømmestævner.

Mere om IHA på www.halliwick.org