HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Organisation

HASA ledes af en ”Styregruppe” på 5 personer (før generalfrosamlingen 2019 3 personer), der har det overordnede ansvar for klubbens økonomi, undervisningens tilrettelæggelse, instruktørernes uddannelse og kontakten til kommunen og andre organisationer. Styregruppen støttes af en række af klubbens medlemmer, der som ”Funktionsansvarlige” varetager funktioner som at føre klubbens regnskab, redigere medlemsbladet ”Plask”, være klubbens holdleder til stævner, administrere Taxa-kørsel, modtage henvendelser osv. ”Klubdiagrammet” giver en oversigt over HASAs mange funktionsområder.