HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

For hvem?

Svømmeklubben HASA er både for voksne og børn med funktionshæmning. Klubben er også for folk der ikke kan svømme, blandt andet fordi de lider af vandskræk. Klubben er en særlig klub, fordi vi bruger en særlig metode der tilpasses den enkelte, så de individuelle mål nås.

Du kan dyrke motionssvømning, dykning, snorkling og konkurrencesvømning i HASA.

 

Børn & forældre

I begynderundervisningen deltager hvert barn sammen med en af forældrene eller en anden voksen. Søskende kan evt. også deltage på samme måde. Hvert hold sammensættes af børn med omtrent samme færdighedsniveau.
Undervisningen foregår som styrede gruppe-aktiviteter. Disse har til formål at gøre det sjovt at blive tilvænnet til vandet og at træne bestemte færdigheder. Forældrene skal hjælpe til at motivere og evt. fastholde barnet i aktiviteten samt give den fornødne støtte under vejledning af trænede instruktører. Målet er en fuldstændig tryghed og uafhængighed i vand. Den første svømmeart som indlæres er rygsvømning.

Når børnene kan klare sig selv, begynder man evt. at arbejde med de andre svømmearter. De mere erfarne børn tilbydes også at lære at svømme med snorkel og maske.