HASA har hjemsted i Lyseng svømmebad (Lysengvej 4, 8270 Højbjerg), og der svømmers hver onsdag kl. 19:00 – 22:00

Uddannelse som Halliwick instruktør

Uddannelsen er en vekselvirkning mellem teori og praksis. Målet for uddannelsen af Halliwick instruktører er at disse skal kunne give funktionshæmmede en kvalificeret svømmeundervisning.

Se brochure Løft og Sikkerhed

Den teoretiske uddannelse tilrettelægges af HASAM, Halliwick samarbejdet i Danmark. Den praktiske del kan finde sted i HASA

Instruktøruddannelsen

Den grundlæggende Halliwick uddannelse består af et kursus der strækker sig over to weekends.

Formål:

At give deltagerne en indføring i Halliwick konceptet, som er udviklet til at undervise alle mennesker i at blive uafhængig af hjælp i vandet og at svømme.

Mål:

At uddanne Halliwick instruktører og derved give personer med funktionsnedsættelse bedre mulighed for at modtage kvalificeret svømmeundervisning.

Den grundlæggende Halliwick uddannelse er i Danmark Halliwick Grundkurset

Dette svarer til International Halliwick Associations (IHA) International Basic Halliwick Course (Fundamental Course), som har et timetal på minimum 25 klokketimer, heraf 8 timer praktik i vand. Grundkurset giver adgang til at deltage i internationale Halliwick kurser, der udbydes af de forskellige landes Halliwickorganisationer.

HASAM tilbyder forskellige uddybende Halliwick kurser efter den grundlæggende uddannelse.

Grundkursets opbygning

Den praktiske afvikling af de 25 klokketimer (33 lektioner á 45 minutter) kan ske i sammenhæng, men kan også afvikles i moduler. Yderligere opdeling kan evt. forekomme. Men det er en forudsætning, at alle moduler er gennemgået, for at kurset kan godkendes, og der udstedes kursusbevis. I kursusforløbet skal der indgå skriftlige opgaver eller – hvis kurset er opdelt i adskilte moduler – et hjemmearbejde.

Målgruppe:

Alle, som ønsker at tage en Halliwick instruktøruddannelse til brug i den frivillige idræt, i specialundervisning eller i rehabilitering.

Mål og indhold, at kursusdeltageren

 • tilegner sig en grundlæggende indsigt i Halliwick konceptet
 • kan vurdere en persons aktuelle færdigheder i vandet
 • kan udnytte vurderingen til at give en person en hensigtsmæssig fysisk og psykisk støtte i vandet
 • lærer at analysere aktiviteter og rekvisitter
 • på begynderniveau kan tilrettelægge et undervisningsprogram 

Kurset kombinerer teori og praksis.

Der undervises blandt andet i:

 • hydromekaniske og hydrodynamiske principper
 • principper for- og afprøvning af hensigtsmæssig støtte i vand
 • 10 punktsprogrammet som vurderings- og planlægningsredskab for undervisningen
 • vurdering af svømmerens færdigheder i vand
 • vurdering/analyse af aktiviteter og rekvisitter
 • planlægning af aktiviteter i undervisningen
 • tilrettelæggelse af undervisningen individuelt og i grupper

DVD filmen “Mærk Vandet” indgår i undervisningen.

Praktik i vand:

Kursisterne har praktik i vand, hvor teorien demonstreres og afprøves. Kursistens deltagelse i praktikken er en forudsætning for udstedelse af kursusbevis.
Kurset indeholder praktikforløb med svømmere med funktionsnedsættelse. Der laves videooptagelse til brug i kursusforløbet.

Videregående Halliwick kursus

Forudsætning:
At man har gennemgået et godkendt Halliwick grundkursus eller tilsvarende, som f.eks. en kombination af introduktionskursus og kursus 1.

Formål:
Udbygge deltagernes forståelse af Halliwick konceptet og deres forståelse for de problemer funktionshæmmede kan have ift. at lære at svømme. Der lægges således vægt på at videreudbygge deltagernes evne til at vurdere de funktionshæmmede svømmeres muligheder og til at udarbejde et formålstjenligt træningsprogram i overensstemmelse med vurderingen.

I kurset indgår bl.a. gennemgang af Halliwick koncept 2000 (Halliwick undervisernes fælles idégrundlag) og praktisk tilrettelæggelse af svømmestævne efter Halliwick konceptets principper om konkurrence med tidshandicap. Endvidere vurdering af støtte og videreudbygning af vurdering af svømmerens forudsætninger inkl. forudsætningerne for fremdrift, samt ”Funktionshæmning og svømning” inkl. beskrivelse af praktiske problemer knyttet til specifikke funktionshæmninger.

Samlet undervisningstid 20 timer.